Första sidan

Välkommen till CHIGAMBAS!


 

 

Vi är en ideell förening utan vinstintresse vars mål är att höja livskvaliten för fattiga barn och försvara deras rättigheter.

Föreningens syfte är att hitta faddrar till de barn som ej har ekonomiska förutsättningar att gå i skolan samt att stödja föreningens arbete i Gambia.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Vi anser att barnets framtid bygger på utbildning. Föreningen arbetar med att motivera familjen och även hela byar att hjälpa till med skolbyggnationer m.m, vilket förenar barnet, familjen och närmiljön och för utvecklingen framåt. Detta är verklig hjälp till självhjälp. På detta sätt hoppas vi stärka självkänslan hos dessa människor.

Vi anser att vårt utbildningsprogram för barn i U.R.R i Gambia stärker barnets självkänsla och skyddar barnets rättigheter i enlighet med UNICEF's uppställning av barns rättigheter.

Tillbaka till toppen

Hur kan jag hjälpa till?

För 800 kronor om året kan Du hjälpa ett barn i Gambia till skolgång.
I Gambia kan denna summa förändra en människas liv för all framtid. För detta får ditt fadderbarn undervisning av utbildade lärare, läroböcker, en egen skolbänk, skoluniform,  skollunch samt läkarvård då barnet är sjukt.
Pengarna räcker också till skolbyggnationer

läs mer...

Tillbaka till toppen


Gambia

Gambia är ett litet tätbefolkat västafrikanskt land. Det är till ytan ungefär lika stort som Skåne. Gambia gränsar till Senegal i norr, öster, söder och har Atlanten som gräns i väster. Landet delas från öst till väst av den stora Gambiafloden. Dessa delar kallas "Norra banken" och "Södra banken". Landet är sedan uppdelat i sex regioner. En av dessa är "Upper River Region", där CHIGAMBAS har sin verksamhet.

läs mer...

Tillbaka till toppen

Vädret i Gambia just nu


| Kontakta oss | ©2007 CHIGAMBAS