Om Föreningen

Om CHIGAMBAS

 

Vi är en ideell förening utan vinstintresse vars mål är att höja livskvaliten för fattiga barn och försvara deras rättigheter.

Föreningens syfte är att hitta faddrar till de barn som ej har ekonomiska förutsättningar att gå i skolan samt att stödja föreningens arbete i Gambia.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Vi anser att barnets framtid bygger på utbildning. Föreningen arbetar med att motivera familjen och även hela byar att hjälpa till med skolbyggnationer m.m, vilket förenar barnet, familjen och närmiljön och för utvecklingen framåt. Detta är verklig hjälp till självhjälp. På detta sätt hoppas vi stärka självkänslan hos dessa människor.

Vi anser att vårt utbildningsprogram för barn i U.R.R i Gambia stärker barnets självkänsla och skyddar barnets rättigheter i enlighet med UNICEF's uppställning av barns rättigheter.

Adress i Sverige:
CHIGAMBAS
C/O Janne Wickman
Ingershult 3510
28792 TRARYD


Bankgiro:5061-2514

Adress i Gambia:
CHIGAMBAS
PMB. 102
Basse U.R.R.
The Gambia
West Africa


Tillbaka till toppen

Medarbetare i Sverige

 Ordförande
Janne Wickman
Tel. 070-2456615

Sekreterare
Carina Jönsson-Brandt
Tel. 0433-20785

Kassör
Björn Eriksson
Tel. 0708-409481

 

Styrelseledamot och Fadderansvarig
Susann Eriksson
Tel. 0708-409481
Styrelseledamot
Janne Eiliasson
070-6529622

Styrelseledamot
Christer Blomquist
0433-20077

Styrelseledamot
Clara Göransson
Tel. 0433-21332

Suppleant
AnnGreth Wickman
Tel. 070-3813512

Suppleant
Marita Blomquist
Tel. 0433-20077

 

Styrelsen
Övre raden: Clara, Carina, Susann
Nedre raden: Christer, Björn, Janne W
Saknas: Janne E

Tillbaka till toppen


 

Ledningen i Gambia (Bunama, Rose, Binta)

Medarbetare i Gambia (Lärare, vaktmästare, kokerskor, skräddare med flera)

Philip och George (Samordnare för studenter)
Vädret i Gambia just nu


 

Tillbaka till toppen


| Kontakta oss | ©2007 CHIGAMBAS