Om Föreningen

Om CHIGAMBAS

 

Vi är en ideell förening utan vinstintresse vars mål är att höja livskvaliten för fattiga barn och försvara deras rättigheter.

Föreningens syfte är att hitta faddrar till de barn som ej har ekonomiska förutsättningar att gå i skolan samt att stödja föreningens arbete i Gambia.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Vi anser att barnets framtid bygger på utbildning. Föreningen arbetar med att motivera familjen och även hela byar att hjälpa till med skolbyggnationer m.m, vilket förenar barnet, familjen och närmiljön och för utvecklingen framåt. Detta är verklig hjälp till självhjälp. På detta sätt hoppas vi stärka självkänslan hos dessa människor.

Vi anser att vårt utbildningsprogram för barn i U.R.D i Gambia stärker barnets självkänsla och skyddar barnets rättigheter i enlighet med UNICEF's uppställning av barns rättigheter.

Adress i Sverige:
CHIGAMBAS
C/O Janne Wickman
Ingershult 3510
28792 TRARYD


Bankgiro:5061-2514

Adress i Gambia:
CHIGAMBAS
PMB. 102
Basse U.R.D.
The Gambia
West Africa


Tillbaka till toppen

Medarbetare i Sverige

 

Ordförande
Janne Wickman
Ingershult 3510
287 92  TRARYD
Tel. 0433-62531

Sekreterare
Carina Jönsson-Brandt
Sigurdsgatan 4
287 32  STRÖMSNÄSBRUK
Tel. 0433-20077

Kassör
Björn Eriksson
Vagnmakarevägen 235
287 91  254 77 FLENINGE
Tel. 042-205307

 

Styrelseledamot och Fadderansvarig
Susann Eriksson
Vagnmakarevägen 235
254 77 FLENINGE
Tel. 042-205307
 

Styrelseledamot
Christer Blomquist
Trarydsgatan 9
287 32  STRÖMSNÄSBRUK
0433-21332

Styrelseledamot
Clara Göransson
Tel. 0433-20785
Suppleant
AnnGreth Wickman
Ingershult 3510
287 92  TRARYD
Tel. 0433-62531
 

Suppleant

Marita Blomquist
Trarydsgatan 9
287 32  STRÖMSNÄSBRUK
Tel. 0433-20077


Styrelsen
Övre raden: Clara, Carina, Susann
Nedre raden: Christer, Björn, Janne

Tillbaka till toppen


 

Ledningen i Gambia (Bunama, Rose, Binta)

Medarbetare i Gambia (Lärare, vaktmästare, kokerskor, skräddare med flera)

Philip och George (Samordnare för studenter)
Vädret i Gambia just nu


 

Tillbaka till toppen


| Kontakta oss | ©2007 CHIGAMBAS