Medarbetare i Gambia

Ledningen i Gambia:Bunama

Rose

Binta

Medarbetare i Gambia

(Lärare, vaktmästare, kokerskor, skräddare med flera)


Samordnare för studenter:

Philip

med sin systerson Emanuel

George

med sin son Jam