Årsmöte

Årsmöte Söndagen den 18/10 14:00


Vårt digitala och Corona-anpassade årsmöte följdes av ett trettiotal medlemmar och det får vi absolut vara nöjda med med tanke på att det var en ny mötesform för föreningen.


Helt kort kan nämnas att det blev omval på samtliga poster och att medlemsavgiften är oförändrad det kommande verksamhetsåret.


Tack till alla medlemmar för det här verksamhetsåret från oss i styrelsen:


Carina, Susann, Christer, Clara, Björn, Janne W och Janne E

Verksamhetsberättelse 2019 / 2020


Ekonomisk redovisning 2019 / 2020


Revisionsberättelse 2019 / 2020