Bli fadder


Att vara fadder i CHIGAMBAS:


För 800 kronor om året kan Du hjälpa ett barn i Gambia till skolgång. I Gambia kan denna summa förändra en människas liv för all framtid. För detta får ditt fadderbarn undervisning av utbildade lärare, läroböcker, en egen skolbänk, skoluniform, skollunch samt läkarvård då barnet är sjukt. Pengarna räcker också till skolbyggnationer.

Som fadder kommer Du att få ett foto på Ditt barn och lite information om barnets familj och bakgrundsfakta. Du kan också själv skriva till Ditt barn på engelska, vilket barnet lär sig i skolan. Ditt fadderbarn får ett kodnummer som gör att Dina brev som Du sänder till Gambia kommer till just Ditt barn.

Det är även möjligt att besöka barnet på plats i Gambia, i skolan och i deras hem. CHIGAMBAS kan hjälpa till med att arrangera resan till Basse där vi har våra skolprojekt.

Som information från föreningen i Sverige sänder vi till alla faddrar tidningen "CHIGAMBAS NYTT" två gånger om året. I denna tidning försöker vi att informera om vad som händer inom föreningen i Sverige och vad som händer i Gambia.

Inbetalningskort på skolavgiften sänds ut 1 gång/år tillsammans med en av dessa tidningar. Betalning sker i Maj månad för innevarande läsår.Det finns tre enkla sätt att att bli fadder:


1: Fyll i formuläret nedan


 
 
 
 
 
 
Vän
facebook
Google eller annan sökmotor
Annat sätt
 
 
 

2: Skicka ett mail direkt till oss genom att klicka

3: Ring fadderansvarig Susann Eriksson på telefon

0708 / 409481