Om Gambia


Om Gambia


Gambia är ett litet tätbefolkat västafrikanskt land. Det är till ytan ungefär lika stort som Skåne. Gambia gränsar till Senegal i norr, öster, söder och har Atlanten som gräns i väster. Landet delas från öst till väst av den stora Gambiafloden. Dessa delar kallas "Norra banken" och "Södra banken". Landets nuvarande gränser bestämdes 1889 efter en överenskommelse mellan Storbritannien och Frankrike.

Landet är uppdelat i sex Regioner.En av dessa är "Upper River Region", där CHIGAMBAS har sin verksamhet.

Gambia blev brittisk kronkoloni 1843 och självständigt 1965. Presidenten Yahya Jammeh tog makten i landet efter en militärkupp 1994. Demokrati har återinförts sedan 1996 och Jammeh blev återvald i flera på varandra följande val, senast 2011. Efter valet 2016 efterträddes han av Adama Barrow 19 januari 2017

Klimatet är tropiskt med en varm regntid från juni till oktober. Resten av året är det svalare. Under de senaste 30 åren har nederbördsmängden minskat med 30%, vilket innebär att det förekommer längre torrperioder.

Gambia är till större delen täckt av savanner och salta mangroveträsk. Klimatet i landet är tropiskt, med en torrperiod mellan november - maj och en regnperiod som sträcker sig från juni till oktober.

Den senaste folkräkningen hölls den 15 april 2013 och då uppgick den faktiskt befintliga befolkningen i Gambia (de facto) till 1 882 450 invånare, varav 930 699 män och 951 751 kvinnor.

Befolkning: de största grupperna är mandinka 33% (av befolkningen), fula 22%, wolof 12%, jola 11%, serahuli 9%
Befolkningens medellivslängd: 64,9 år (2016)
Spädbarnsdödlighet: 6,2% (2016)
Religiös tillhörighet: muslimer 95,7%, kristna 4,2%
Språk: engelska, mandinka, wolof, fula och andra inhemska språk
Analfabetism: 2003 var nästan 66 % av den vuxna befolkningen analfabeter. 2010 hade analfabetismen minskat till 60 % (personer 15 år och äldre). 2015 beräknades siffran vara 44,5 %.


Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/GambiaGambias flagga

(Klicka på flaggan för att lyssna på Nationalsången)

Upper River Region


Upper River Region (URR) är den av Gambias sex regioner som ligger längst bort från huvudstaden Banjul. URR har en population på 183 000 invånare, fördelat på 350 byar. URR är en av de mest försakade och minst utvecklade regionerna i landet och samtidigt en av de fattigaste.

Gambias regering har gjort flera försök med utvecklingsprojekt i URR. Dessa försvåras dock kraftigt av att URR ligger så långt från huvudstaden. Regionen är också svårframkomlig och detta innebär ytterligare en svårighet.

URR har också höga födelse- och barndödlighetstal, bland de högsta i landet. Dessutom har detta område den högsta havandeskapsdödligheten i Gambia.

Skolsystemet i URR är överbelastat och har varken skolmaterial eller möjligheter till högre utbildning av barnen i området. I URR finns idag över 50 000 barn i skolåldern. Av dessa kan bara knappt hälften beredas plats i skolan, detta innebär att endast 45% av barnen får möjlighet till utbildning. De stora avstånden inom regionen gör att små barn ofta inte kan ta sig till skolan. Det finns överhuvudtaget inga daghem i hela regionen och endast ett fåtal förskolor

CHIGAMBAS har mot denna bakgrund tagit initiativet till att starta ett utbildningsprogram i URR. Målet med CHIGAMBAS verksamhet i detta område är att ge barnen en chans till skolgång och därmed en ljusare framtid.


Vill ni besöka Gambia så rekommenderar vi att ni tar kontakt med Lamin Ceesay, som  står till tjänst med både transporter, safariturer och mycket annat.

CHIGAMBAS har bara goda erfarenheter av hans företag,

Lam´s Tours in The Gambia

Lamin Ceesay