Om föreningen

VAD ÄR CHIGAMBAS?


Vi är en ideell förening utan vinstintresse vars mål är att höja livskvaliten för fattiga barn och försvara deras rättigheter.

Föreningens syfte är att hitta faddrar till de barn som ej har ekonomiska förutsättningar att gå i skolan samt att stödja föreningens arbete i Gambia.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

CHIGAMBAS anser att alla barn har rätt till utbildning. Vi anser att barnets framtid bygger på utbildning. Föreningen arbetar med att motivera familjen och även hela byar att hjälpa till med skolbyggnationer m.m, vilket förenar barnet, familjen och närmiljön och för utvecklingen framåt. Detta är verklig hjälp till självhjälp. På detta sätt hoppas vi stärka självkänslan hos dessa människor.

Vi anser att vårt utbildningsprogram för barn i U.R.R (Upper River Region) i Gambia stärker barnets självkänsla och skyddar barnets rättigheter i enlighet med UNICEF's uppställning av barns rättigheter.


För mer information om hur CHIGAMBAS startade, klicka HÄR